Privacy

Algemeen
123nfc.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer je onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde je een optimale dienstverlening te kunnen bieden.
In dit Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met je gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt. 123nfc.nl draagt ervoor zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij de Registratiekamer hebben plaatsgevonden.

Welke gegevens worden door 123nfc.nl verwerkt?

De gegevens die door 123nfc.nl worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die je zelf invult op het invulscherm indien je een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen je identiteit (zoals naam, adres, email etc.) en gegevens die in verband staan met het door jou gekozen betaalmiddel. Anderzijds zijn dit de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoekers van de site. Zo wordt het IP adres van je computer geregistreerd. Tevens wordt naar je surfgedrag gekeken op de site van 123nfc.nl.

Wat doet 123nfc.nl met je gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:

het verwerken van je bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site;
het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor jou relevante informatie of nieuwsbrieven.
De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt.

Links

De site van 123nfc.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft 123nfc.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Beveiliging

Alle gegevens worden gecodeerd en via beveiligde verbindingen verstuurd. 123nfc.nl hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

Uw rechten

U kunt altijd aan 123nfc.nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiervoor kunt u een email sturen naar info@123nfc.nl. Ook kun je per email aan 123nfc.nl vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die 123nfc.nl zo spoedig mogelijk zal verwerken.
Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kun je via de afmeldprocedure zoals op de site vermeld, 123nfc.nl hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als je daarvoor uw email-adres hebt opgegeven.

No comments yet.

Geef een reactie